Projekt sdružující české djs, kteří hrají kvalitní undergroundovou hudbu. Novinky a hudba přímo od djs, videa a pravidelné podcasty. Techno / Minimal / House / Acid / Bass

HOME   |   DJS   |   NOVINKY   |   HUDBA   |   PODCASTY   |   CLCK VIDEO   |   GALERIE   |   KONTAKT
Všichni DJs
Uživatel Heslo

Poslední novinky

Zatím nemá žádné novinky...
Výskyt

Hradec Králové

Segment

Biografie

EN BIO
_______ 
Segment few years ago completely disappeared in the depths of digital technology, which he, in his opinion, allowing a much wider implementation in the field of DJing. "The advantage of digital technology is in the fact that a person is not limited," he says in an interview segment for Game Cube Citadela 2012.

Its stylish focus describes as a mix of contemporary techno with subtleelements of minimalism. In his sets frequently present production of the popular label Minus, among its top producers include Heartthrob, John Gaiser, Hobo etc.

In 2011 Segment has founded party Come in concept with which toured almost the whole country in Czech. "Come in with the project City are moving in clubs across the country. At the event we always invite someone new. At home in Hradec Czech DJs that are out of Hradec and invite new names from abroad. "
Recently, the segment presented on the Slovak parties and in Berlin.

CZ BIO 
_______
Segment před několika lety zcela propadl kouzlu digitálních technologií, které mu dle jeho názoru umožňují mnohem širší realizaci na poli djingu. „Výhoda digitální techniky tvkí právě v tom, že člověk není ničím omezen“ , dodává Segment v rozhovoru pro Citadelu Cube Game 2012.
Své stylové zaměření popisuje jako mix současného techna s jemnými prvky minimalu. Ve svých setech hojně prezentuje produkci oblíbeného labelu Minus, mezi jeho top producenty patří např. Matador, John Gaiser, Hobo aj.
V roce 2011 Segment založil party koncept Come in, s kterým objel téměř celou ČR. „S projektem Come in City se pohybujeme po klubech po celé republice. Na akce se snažíme pokaždé zvát někoho nového. Doma v Hradci to jsou čeští djs a mimo Hradec zveme nová jména ze zahraničí.“
V poslední době se Segment představil i na parties na Slovensku a v Berlíně.