Projekt sdružující české djs, kteří hrají kvalitní undergroundovou hudbu. Novinky a hudba přímo od djs, videa a pravidelné podcasty. Techno / Minimal / House / Acid / Bass

HOME   |   DJS   |   NOVINKY   |   HUDBA   |   PODCASTY   |   CLCK VIDEO   |   GALERIE   |   KONTAKT
Zpět na seznam novinek
Uživatel Heslo

20.09.2017 - CLCK

Interview w/ The Variable Man

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

Pro tento díl jsme pozvali dj a producenta, který pochází ze Španělska, žije však v Berlíně, zkušeného matadora, který poměrně často jezdí hrát k nám do Čech.

Právě kvůli tomuto spojení jsme usoudili, že Carlos Rodriguez Torre alias The Variable Man je ten pravý host pro jubilejní 100. díl CLCK Podcastu.

Ahoj Carlosi! Na začátek se tě zeptám na tvůj nickname. Není náhodou z povídky od Philipa K. Dicka (v českém vydání "Proměnná")? Nebo má jiný význam?

Skutečně pochází z povídky Philipa K. Dicka, jedné z mých oblíbených.

Zásah :) Teď něco z tvojí historie. Kdy a jak ses dostal k djingu?

Do velkých klubů jsem začal chodit asi v 18, přímo v mém městě nebyl žádný velký klub a když jsi chtěl jít do dobrého, musel jsi jet busem minimálně jednu nebo dvě hodiny. Byl jsem ohromen hudbou a energií toho místa, Florida 135, takže jsem si začal pohrávat s myšlenkou naučit se hrát. Krátce po tom jsem se odstěhoval do Barcelony, kde jsem našel vinyl shop, kde probíhaly lekce djingu. Tam jsem se naučil nějaké základy. Ale nejtěžší část byla strávit další léto prací ve fabrice, abych vydělal nějaké peníze na pořízení vybavení. Každopádně to byla nejlepší investice, kterou jsem kdy učinil.

O Floridě 135 jsem slyšel, ale nikdy tam nebyl. Jen jsem tam strávil jednu noc ve městě Fraga během mé cesty na Monegros desert festival asi před 5 lety. Každopádně... jak skončil chlápek ze Španělska v Berlíně?

Dokončil jsem studium a měl jsem možnost výměnného pobytu na rok v Dessau, blízko Berlína. Tou dobou jsem tam jezdil do Berlína pravidelně, takže když rok uplynul, rozhodl jsem se přestěhovat tam. Chtěl jsem zkusit štěstí, naučit se víc německy a samozřejmě poslouchat víc techna!

Pěkně! Vsadím se, že se v Berlíně objevily i nové hudební příležitosti.

Jasně, potkal jsem Martina (Citty / Insect Elektrika), který mě naučil, jak tvořit hudbu. Dostal jsem možnost nakupovat v jedněch z nejlepších vinyl shopů na scéně a taky rozjet své malé domácí studio. Ale v Berlíně je tvrdá konkurence, příliš mnoho lidí, kteří hrají hudbu a nakonec ani moc klubů není zaměřených na styl techna, který rád hraju. Ale samozřejmě situace se během let změnila, teď je tu víc malých klubů a v Berlíně se věci pořád mění a vyvíjejí.

To město mám rád a jeho kluby a vinyl shopy. Pořád je tam co dělat. Ale tu situaci s "přetížením" si umím představit. Někdy si tu přijdu podobně :) Ale pořád je to myslím si v mezích. Zmínil jsi Citty – Někdy s ním hraješ ve společném live vystoupení. Byla tvoje první návštěva ČR hraním na akci s ním?

Ne, ve skutečnosti jsem byl v Praze poprvé ještě než jsem ho znal. Ale podruhé jsem ho tu byl navštívit a dělat hudbu v jeho studiu.

Od té doby jsi v ČR hrál už na mnoha akcích. Můžeme tě tu v blízké době slyšet zase?

Teď pravidelně hraju na Technicolor, party, kterou pořádám já s Martinem v Chapeau Rouge. Teď musíme naplánovat další měsíc, takže myslím, že v listopadu nebo prosinci tu pojedu jednu z mých 5 hodinových record sessions.

Dobře! Těšme se na to. Ohledně tvorby hudby – Slyšel jsem, že už ti nějaká věc vyšla (CIRCULAR56). Je na obzoru nějaký nový materiál? A můžeš mi říct něco o svém studiu? Co používáš?

Pracuju na novém materiálu, ale zatím nic naplánováno není. Ve studiu se vždy snažím hrát s mašinkami jak nejvíc můžu. Protože v mém zaměstnání používám počítač, tak nechci dělat to samé i ve svém volném čase, i když ve finále je to stejně vždy potřeba. Hardware je taky dražší a zabere víc času dát dohromady všechno vybavení, které potřebuješ, ale pro mě je to víc potěšující. Právě teď jsou Octatrack, Analog 4, JoMoX 999 a můj Jupiter 6 hlavní nástroje, které používám. Stále ještě jsem nepřeskočil na modulární syntezátor, zatím se na to necítím.

Co mi můžeš říct o Quiche Noire?

To byl hezký projekt, kterého jsem byl v Berlíně součástí. Jedni moji přátelé ho rozjeli a byly to opravdu pěkné parties, bohužel kvůli určitým okolnostem se rozhodli ho ukončit.

Plánuješ rozjet nový projekt?

Už nějakou dobu chci, ale je těžké najít pěkný malý prostor ne moc mimo a se slušným zvukem. Abys udělal něco většího, potřebuješ bohužel větší rozpočet... Je to vlastně jeden z mých snů, pořádat tu nějakou malou party, nic moc přemrštěného nebo velkého, ale s dobrým zvukem a samozřejmě tou nejlepší hudbou.

S rozpočtem je vždycky boj, co si budem povídat. S vlastní akcí v Berlíně ti přeju hodně štěstí. Myslím, že časem se vždycky nějaká cesta objeví, když člověk chce.

A teď – můžeš porovnat parties v Německu, Španělsku a ČR? :) Z mojí ne moc rozsáhlé zkušenosti jsou v Německu možná nejlepší kluby, ale ve Španělsku byla všude nejlepší atmosféra díky divokému davu.

Myslím, že Španělé jsou víc povídaví než Němci. My například rádi jdeme do klubu tančit a povídat si a pít a povídat si. Němci na druhou stranu víc působí dojmem, že si radši víc užívají hudbu a tančí na ni. A v ČR máte celkem vyvážený mix obou. Počasí samozřejmě taky dělá velký rozdíl.

Vypadá to, že jsem vyčerpal všechny svoje otázky. Chceš něco zmínit závěrem?

Není co dodat. Díky za rozhovor a pozvání do podcastu.

Já děkuju za tvůj čas a set!

 

Ptal se Skaph

Září 2017

 

THE VARIABLE MAN

Soundcloud / soundcloud.com 
RA / www.residentadvisor.net

 

ENGLISH VERSION

For this episode we invited DJ and producer coming from Spain but living in Berlin, an experienced entertainer who comes to play here in Czech Republic relatively often.

Thanks to this connection we think Carlos Rodriguez Torre alias The Variable Man is the right guest for the jubilee 100th episode of CLCK Podcast.

So first thing - I wonder about your nickname. Isn't it from Phillip K. Dick's novel by any chance? Or does it have some other meaning?

It comes indeed from Philip K. Dick´s novel, one of my favorites.

Touché :) Now something from your history. When and how did you get to djing?

I started to go to big clubs when I was around 18, there was no big club directly in my home town and to go to a good one you had to travel by bus one or two hours minimum. I was amazed by the music and the energy of this place, Florida 135, so I started to fantasise with the idea of learning to play. Shortly after I moved to Barcelona where I found a record shop with some djing lessons, I learned some basics there. But the hardest part was to spend the next summer working on a fabric to make some money to get my equipment. Anyway it was the best investment I ever made!

I heard of Florida 135 in Fraga but never been there. I just stayed one night in Fraga during my trip to Monegros desert festival approx. 5 years ago. Anyway... how did a guy from Spain end up in Berlin?

Well, I finished my studies and I had the chance to make an exchange year in Dessau, close to Berlin. In my time the trips to Berlin where regular there, so when the year was over, I decided to move there. I wanted to try luck, learn more german and of course listen to more techno!

Nice! I bet new musical opportunities came up in Berlin as well.

Sure, I met Martin (Citty / Insect Elektrika) who taught me how to produce music. I got the chance to buy in some of the best record shops of the scene and also to start my little home studio. But in Berlin the competition is hard, to many people playing music, and in the end there are not many small clubs focused on the style of techno that I like to play.But of course, situation has changed with the years, now there are more small clubs and things in Berlin are always changing and evolving :)

I like the city and its clubs and record shops. There's always something to do there. But I can imagine that "overload" situation... Sometimes I feel similarly here :) But it's still in limits I think. You mentioned Citty - You play with him in live performace sometimes. Was your first visit to CR to play on event here with him?

No, I actually went to Prague for the first time before I knew him. But the second time I went to visit him and make some music in his studio

Since that time you played on many events in CR. Can we hear you again soon?

I am playing now regularly in Technicolor, the party I host with Martin in Chapeau Rouge, now we have to plan the next month so I guess in November or December I will be there making one of my 5 hour record sessions :)

Cool! Let´s look forward to it. About making music - I heard you have some thing released already (CIRCULAR56). Is there any new material coming soon? And can you tell me something about your studio? What do you use?

I am working in new material, but nothing planned yet. In the studio I always try to work as much with machines as I can. Since in my daily work I use the computer, I don’t want to do the same in my free time, although in the end it´s always necessary. Also machines are more expensive and it takes longer to get all the equipment you need but for me it´s more gratifying. Right now Octatrack, Analog 4, JoMoX 999 and my Jupiter 6 are the main machines I use. I still did not made the jump to a modular synthesiser, I am not feeling ready yet.

What can you say about Quiche Noire?

That was a nice project I was part of here in Berlin. Some friends of mine started it and made really nice parties, unfortunately due to circumstances they decided to stop it.

Do you plan to start some new project?

I want to since some time but I find it difficult to find a nice small venue, not so off and with a decent sound system. To make something big you need more budget unfortunately…It’s actually one of my dreams to host some small party here, nothing too fancy or bigbut with a good sound system and of course the best music.

There's always fight with the budget. Tell me about it. I wish you good luck with your own event in Berlin. I think after some time there's always some way that shows up, if one wants to. And now - Can you compare parties in Germany, Spain and CZ? :) From my not-so-big experience in Germany are maybe the best clubs but in Spain the atmosphere was everywhere the best thanks to a wild crowd :)

I think Spanish people are more chatty than Germans for example, we like to go to the club and dance and chat and drink and chat… Germans on the other hand make the impression they like to enjoy more the music and dance to it. And in Czech Republic you have kind of a mixed balance of this two things. Of course also the weather makes a big difference.

Looks like I've depleted my questions. Do you want to mention something for the ending?

Nothing to add. Thanks for the interview and the podcast request :)

I thank you for your time and set!

 

THE VARIABLE MAN

Soundcloud / soundcloud.com 
RA / www.residentadvisor.net